duminică, 10 august 2008

Duminica a opta după Rusalii sau Duminica înmulţirii pîinilor şi peştilor

Şi ieşind, a văzut mulţime mare şi I S-a făcut milă de ei şi a vindecat pe bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la El şi I-au zis: locul este pustiu şi vremea iată a trecut; deci, dă drumul mulţimilor ca să se ducă în sate, să-şi cumpere mâncare. Iisus însă le-a răspuns: N-au trebuinţă să se ducă; daţi-le voi să mănânce. Iar ei I-au zis: Nu avem aici decât cinci pâini şi doi peşti. Şi El a zis: Aduceţi-Mi-le aici. Şi poruncind să se aşeze mulţimile pe iarbă şi luând cele cinci pâini şi cei doi peşti şi privind la cer, a binecuvântat şi, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulţimilor.Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi au strâns rămăşiţele de fărâmituri, douăsprezece coşuri pline. Iar cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii. Şi îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor. (Evanghelia după Matei 14: 14-22)

Biserica de la Tabgha (şapte izvoare, în arabă). În Evanghelie nu se specifică locul în care s-a produs minunea, însă creştinii au stabilit încă din secolul al patrulea că el se afla în apropiere de Capernaum, în orăşelul el-Tabgha din perioadele romană şi bizantină.
la intrarea în Biserică se află un storcător de măsline
La mijlocul secolului al patrulea a fost construită aici o mică Biserică cu un naos, iar în secolul cinci a fost înlocuită de o mare bazilică cu trei naosuri şi cu pardoseală acoperită cu mozaic în culori.

În partea centrală a lăcaşului, în spatele Sfintei Mese, s-a descoperit imaginea coşului cu cinci pîini şi doi peşti. Această imagine şi inscripţia grecească descoperită în naosul dinspre nord al bazilicii - "În acest loc sfînt nu uită Dumnezeu pe cel smerit" - nu lasă nici un dubiu în privinţa identificării acestui loc cu minunea pîinilor şi peştilor.
în curtea interioară se află un loc amenajat, plin cu peşti, spre aducerea aminte a minunii înmulţirii celor cinci pîini şi a celor doi peşti

După invazia arabă, Biserica s-a pustiit, iar cu timpul, a dispărut sub un morman de pămînt şi paie. Ruinele ei au fost descoperite întîmplător, cu prilejul unor săpături arheologie din secolul trecut şi abia de curînd a fost refăcută de către monahii benedictini.
un baptisteriu din secolul V
Sursa text: Ghidul creştinului ortodox prin Locurile de pelerinaj ale Ţării Sfinte, Vasilios Tzaferis, (traducere în limba română Mircea Aurel Buiciuc), editura Herzlia, Israel

Pentru că astăzi s-a serbat Duminica înmulţirii pîinilor şi a peştilor, comunitatea noastră ortodoxă a dus pîine şi peşte blagoslovite bolnavilor de la azilul situat în localitatea Timişul de Sus. Astfel, am încercat şi noi să-i urmăm pe sfinţii apostoli şi să oferim aceste daruri binecuvîntate de Hristos oamenilor din acele vremuri, dar şi celor din zilele noastre. Deoarece ne aflăm în postul Maicii Domnului, am luat-o pe Născătoarea de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria drept ocrotitoare şi călăuzitoare pentru acest dar de suflet.


"Bucură-te, grăim ţie, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti folositoarea tuturor celor ce sunt în nevoi şi a tuturor celor ce scapă sub acoperămîntul tău, stăpînă".

"La tine este scăparea noastră şi întru tine ne-am pus nădejdea; tu ne ajută nouă, că poţi toate cîte le voieşti, Maica Făcătorului tuturor, şi pe tine te binecuvîntăm întru toţi vecii".
"Nimeni din cei ce aleargă la tine nu este ruşinat, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară; ci, cerînd dar bun, primeşte dăruirea către cererea cea de folos".


Dacă aveţi drum către Bucureşti, pe partea dreaptă, în localitatea Timişul de Sus veţi întîlni acest azil. Dacă aveţi timp, opriţi pentru cîteva minute şi dăruiţi-le oamenilor de acolo o vorbă bună, o atingere de mînă, o pîine, un măr, orice. Asistentele de acolo ne-au primit cu inima deschisă şi ne-au spus că orice ajutor (îmbrăcăminte, hrană sau încălţăminte pentru iarnă) este binevenit. Fie ca Maica Domnului să ne ajute să fim de folos fraţilor noştri aflaţi în nevoi!

Niciun comentariu: