joi, 28 mai 2009

Hristos S-a inaltat!

1. Cuvântul cel dintâi l-am făcut o, Teofile, despre toate cele ce a început Iisus a face şi a învăţa,

2. Până în ziua în care S-a înălţat la cer, poruncind prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-a ales,

3. Cărora S-a şi înfăţişat pe Sine viu după patima Sa prin multe semne doveditoare, arătându-li-Se timp de patruzeci de zile şi vorbind cele despre împărăţia lui Dumnezeu.

4. Şi cu ei petrecând, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte făgăduinţa Tatălui, pe care (a zis El) aţi auzit-o de la Mine:

5. Că Ioan a botezat cu apă, iar voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile.

6. Iar ei, adunându-se, Îl întrebau, zicând: Doamne, oare, în acest timp vei aşeza Tu, la loc, împărăţia lui Israel?

7. El a zis către ei: Nu este al vostru a şti anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea Sa,

8. Ci veţi lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, şi Îmi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi până la marginea pământului.

9. Şi acestea zicând, pe când ei priveau, S-a înălţat şi un nor L-a luat de la ochii lor.

10. Şi privind ei, pe când El mergea la cer, iată doi bărbaţi au stat lângă ei, îmbrăcaţi în haine albe,

11. Care au şi zis: Bărbaţi galileieni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer. (Faptele Apostolilor 1: 1-11)


spre Capela Înălţării Domnului nostru Iisus Hristosurma tălpii piciorului Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, din interiorul Capelei Înălţăriivineri, 22 mai 2009

8 minute

Foto: http://www.photoblog.com/hidoshi/


Legenda spune că o femeie săracă, cu copilaşul în braţe, trecînd prin faţa unei peşteri a auzit o voce tainică ce venea din interior: “Intră şi ia ce doreşti, dar nu uita principalul. Şi să ţii minte un lucru: după ce ieşi, uşa se va închide pentru totdeauna. Aşa că profită de ocazie, dar nu uita principalul!”

Femeia a intrat în peşteră şi a găsit o mulţime de bogăţii. Fascinată de aur şi bijuterii, şi-a pus copilul pe pămînt şi a început să adune în şorţ, cu febrilitate, tot ce-i pica în mînă. Vocea tainică i-a amintit: “Nu ai decît 8 minute!”

Trecînd cele 8 minute, femeia, încărcată cu aur şi pietre preţioase, a ieşit alergînd din peşteră şi poarta s-a închis… Şi-a adus aminte, apoi, că micuţul copil a rămas în interior şi poarta era închisă pe veci.

Morala

Lucrurile principale sînt: credinţa, vigilenţa, familia, prietenii, viaţa. Dar dorinţa de cîştig, bogăţia, plăcerile materiale ne încîntă atît de mult, încît principalul este lăsat deoparte. Aşa că ne consumăm timpul cu cele de mai sus şi uităm principalul: comorile sufletului. Nu trebuie să uităm niciodată că viaţa trece repede şi că moartea vine pe neaşteptate. Şi că, atunci cînd poarta vieţii pămînteşti se va închide pentru noi, nu vor mai servi la nimic tînguirile.