miercuri, 1 octombrie 2008

cuviosul Roman Melodul

Sfîntul Roman a trăit în timpul domniei lui Anastasie (491-518). Provenea din localitatea Emesa, din Siria şi s-a născut într-o familie de evrei, deoarece într-unul dintre imnele scrise în cinstea lui în greacă a fost numit „din neam evreiesc” şi, mai mult, s-a observat că folosea multe expresii semitice în scrierile sale. A fost botezat ortodox şi a fost hirotonit diacon în Biserica din Beirut. A fost primul compozitor al condacelor, cel mai cunoscut fiind acela de la Sărbătoarea Naşterii lui Hristos.

Condacul Născătoarei de Dumnezeu

Fecioara astăzi, pe Cel mai presus de fiinţă naşte şi pământul peştera, Celui neapropiat, aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc şi magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi S-a născut Prunc tînăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci.

Sfîntul Roman a fost influenţat în compunerea multor condace de imnele Sfîntului Efrem Sirul.


Traducere E.T. după

http://www.iconograms.org/sig.php?eid=225

Niciun comentariu: