joi, 23 octombrie 2008

pe urmele sfintului Pavel - apostol al neamurilor (1) - Eufemia Toma

Aveam de ceva vreme în gînd să scriu despre călătoriile misionare ale sfîntului apostol Pavel în Europa şi despre locurile străbătute de el, locuri pe care am avut bucuria să le descopăr şi să le văd nu numai cu ochii minţii şi citind Sfînta Scriptură, ci şi cu ochii trupeşti. Pentru că avem zilele acestea bucuria de a ne împărtăşi de prezenţa trupească a acestui mărturisitor orthodox şi apostol al neamurilor, voi începe ciclul pe care l-am numit "Pe urmele sfîntului Pavel - apostolul neamurilor". Mare parte din informaţii sunt preluate din cartea Saint Paul. Four Journeys throughout Greece, Cyprus, Asia Minor and Rome, editura Toubis, 2004

Sfîntul apostol Pavel este menţionat pentru prima oară în Sfînta Scriptură în Faptele Sfinţilor Apostoli, în capitolul 8 : 1-3, cînd a participat împreună cu ceilalţi evrei la uciderea sfîntului mucenic Ştefan.

1.Şi Saul s-a făcut părtaş la uciderea lui. Şi s-a făcut în ziua aceea prigoană mare împotriva Bisericii din Ierusalim. Şi toţi, afară de apostoli, s-au împrăştiat prin ţinuturile Iudeii şi ale Samariei. 2. Iar bărbaţi cucernici au îngropat pe Ştefan şi au făcut plângere mare pentru el. 3. Şi Saul pustiia Biserica, intrând prin case şi, târând pe bărbaţi şi pe femei, îi preda la temniţă.

În capitolul 9 : 1-31 din aceeaşi carte nou-testamentară ni se prezintă convertirea prigonitorului creştinilor Saul în apostolul Pavel al neamurilor. Astfel, din Voinţa Celui AtotPuternic, Pavel devine ucenicul Domnului nostrum Iisus Hristos – o personalitate carismatică şi un model de propovăduitor ortodox.

1.Iar Saul, suflând încă ameninţare şi ucidere împotriva ucenicilor Domnului, a mers la arhiereu, 2. Şi a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc ca, dacă va afla acolo pe vreunii, atât bărbaţi, cât şi femei, că merg pe calea aceasta, să-i aducă legaţi la Ierusalim. 3. Dar pe când călătorea el şi se apropia de Damasc, o lumină din cer, ca de fulger, l-a învăluit deodată. 4. Şi, căzând la pământ, a auzit un glas, zicându-i: Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti? 5. Iar el a zis: Cine eşti, Doamne? Şi Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigoneşti. Greu îţi este să izbeşti cu piciorul în ţepuşă. 6. Şi el, tremurând şi înspăimântat fiind, a zis: Doamne, ce voieşti să fac? Iar Domnul i-a zis: Ridică-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci. 7. Iar bărbaţii, care erau cu el pe cale, stăteau înmărmuriţi, auzind glasul, dar nevăzând pe nimeni. 8. Şi s-a ridicat Saul de la pământ, dar, deşi avea ochii deschişi, nu vedea nimic. Şi luându-l de mână, l-au dus în Damasc. 9. Şi trei zile a fost fără vedere; şi n-a mâncat, nici n-a băut. 10. Şi era în Damasc un ucenic, anume Anania, şi Domnul i-a zis în vedenie: Anania! Iar el a zis: Iată-mă, Doamne; 11. Şi Domnul a zis către el: Sculându-te, mergi pe uliţa care se cheamă Uliţa Dreaptă şi caută în casa lui Iuda, pe un om din Tars, cu numele Saul; că, iată, se roagă. 12. Şi a văzut în vedenie pe un bărbat, anume Anania, intrând la el şi punându-şi mâinile peste el, ca să vadă iarăşi. 13. Şi a răspuns Anania: Doamne, despre bărbatul acesta am auzit de la mulţi câte rele a făcut sfinţilor Tăi în Ierusalim. 14. Şi aici are putere de la arhierei să lege pe toţi care cheamă numele Tău. 15. Şi a zis Domnul către el: Mergi, fiindcă acesta Îmi este vas ales, ca să poarte numele Meu înaintea neamurilor şi a regilor şi a fiilor lui Israel; 16. Căci Eu îi voi arăta câte trebuie să pătimească el pentru numele Meu. 17. Şi a mers Anania şi a intrat în casă şi, punându-şi mâinile pe el, a zis: Frate Saul, Domnul Iisus, Cel ce ţi S-a arătat pe calea pe care tu veneai, m-a trimis ca să vezi iarăşi şi să te umpli de Duh Sfânt. 18. Şi îndată au căzut de pe ochii lui ca nişte solzi; şi a văzut iarăşi şi, sculându-se, a fost botezat. 19. Şi luând mâncare, s-a întărit. Şi a stat cu ucenicii din Damasc câteva zile. 20. Apoi propovăduia în sinagogi pe Iisus, că Acesta este Fiul lui Dumnezeu. 21. Şi se mirau toţi care îl auzeau şi ziceau: Nu este, oare, acesta cel care prigonea în Ierusalim pe cei ce cheamă acest nume şi a venit aici pentru aceea ca să-i ducă pe ei legaţi la arhierei? 22. Şi Saul se întărea mai mult şi tulbura pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Acesta este Hristos. 23. Şi după ce au trecut destule zile, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. 24. Şi s-a făcut cunoscut lui Saul vicleşugul lor. Şi ei păzeau porţile şi ziua şi noaptea, ca să-l ucidă. 25. Şi luându-l ucenicii lui noaptea, l-au coborât peste zid, lăsându-l jos într-un coş. 26. Şi venind la Ierusalim, Saul încerca să se alipească de ucenici; şi toţi se temeau de el, necrezând că este ucenic. 27. Iar Barnaba, luându-l pe el, l-a dus la apostoli şi le-a istorisit cum a văzut pe cale pe Domnul şi că El i-a vorbit lui şi cum a propovăduit la Damasc, cu îndrăzneală în numele lui Iisus. 28. Şi era cu ei intrând şi ieşind în Ierusalim şi propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. 29. Şi vorbea şi se sfădea cu eleniştii, iar ei căutau să-l ucidă. 30. Dar fraţii, aflând aceasta, l-au dus pe Saul la Cezareea şi de acolo l-au trimis la Tars. 31. Deci Biserica, în toată Iudeea şi Galileea şi Samaria, avea pace, zidindu-se şi umblând în frica de Domnul, şi sporea prin mângâierea Duhului Sfânt.

Niciun comentariu: