joi, 23 octombrie 2008

pe urmele sfintului Pavel - apostol al neamurilor (2)http://www.crestinortodox.ro/Asculta__Troparul_aducerii_moastelor_Sf_Ap_Pavel___AUDIO-2880.html


Viaţa

Născut în Tars şi numit Saul la naştere, sfântul apostol era din tribul lui Veniamin. Saul devine un fariseu sub Gamaliel, unul din Rabinii şefi ai iudeilor din zilele acelea. După studiile îndrumate de Marele Rabin, Saul devine unul din capii persecuţiilor împotriva creştinilor. Prezent la lapidarea Sfântului Apostol Ştefan Întâiul-mucenic (Fapte 8:1-3), Pavel este el însuşi orbit de Iisus Hristos Însuşi pe drumul Damascului (Fapte 9:1-22). Aflat de Apostolul Anania, în urma unei vedenii dumnezeieşti, Saul îşi regretă faptele şi este botezat de Anania. Curând după convertire, Saul îşi schimbă numele în Pavel, iar mai târziu a fost inclus între cei 12 Apostoli. Pavel a propovăduit Evanghelia pe o zonă foarte întinsă, din Arabia până în Spania, atât la evrei cât şi la păgâni. Pavel şi-a petrecut viaţa de creştin în suferinţă şi lucrând pentru Hristos, înfiinţând şi organizând Biserici pretutindeni. A atins o aşa stare de trăire duhovnicească, încât spune Bisericii din Galatia: "nu eu, ci Hristos trăieşte în mine" (Galateni 2:20).

Descrierea călătoriilor misionare ale lui Pavel şi epistolele lui către Biserici formează o parte importantă a Noului Testament. Sfântul Pavel a fost martirizat împreună cu Apostolul Petru sub Nero prin decapitare.

Epistole


Biserica a inclus în canonul biblic câteva din epistolele sale către biserici:

* Romani
* I & II Corinteni
* Galateni
* Efeseni
* Filipeni
* Coloseni
* I & II Tesaloniceni
* I & II Timotei
* Tit
* Filimon
* Evrei

Savanţii zilelor noastre au contestat autenticitatea câtorva dintre epistole sale. În special Evrei, al cărei autor a fost disputat încă din vremea bisericii primare, este considerată ca având un alt autor. Cu toate acestea, rânduiala Bisericii prezintă aceste citiri din epistole ca "din epistola Sfântului Pavel către …" aşa cum lecţiile şi comentariile Părinţilor Bisericii îi edifică pe credincioşi privind Mântuirea.
Sărbători şi posturi

Viaţa Sfântului Pavel, epistolele sale în particular, sunt sărbătorite anual prin zile de prăznuire şi prin post. Unul din cele patru posturi anuale, postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este un post de vară care începe la nouă zile după Pogorârea Sfântului Duh şi ţine până la prăznuirea lor în 29 iunie.

Harisme
Sfântul Pavel este patronul şi cel care intervine, printre alţii, pentru călătorii pe mare şi pentru cei care propovăduiesc.

Imnuri


Tropar (Glasul 4)

Primul înscăunat dintre apostoli,

dascălul lumii întregi:

Imploră-l pe Stăpânul a toate

Să dea lumii pacea Sa,

şi multă milă sufletelor noastre!

Condac (Glasul 2)

Doamne, ai luat spre odihnă veşnică

şi pentru bucuria binecuvântărilor Tale

pe cei doi propovăduitori inspiraţi de Duhul Sfânt şi întâii între Apostoli,

pentru că ai bine primit osteneala lor ca şi moartea lor ca o ardere bine plăcută Ţie,

pentru că numai Tu vezi în inima omului.


Niciun comentariu: