luni, 6 octombrie 2008

sfintul apostol TomaTropar (Glasul al 2-lea)

Ai fost ucenic al lui Hristos
şi unul din dumnezeieştii Apostoli.
fiind slab în credinţă, te-ai îndoit de Învierea lui Hristos.
Dar pipăind rănile ai crezut în pătimirile lui preacurate:
Roagă-te Lui acum pentru noi, mult lăudatule Toma să ne dea pace şi mare milă.

Tropar (glasul al 3-lea)

Apostole Sfinte, Toma, roagă-L pe milostivul Dumnezeu
să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Condac (glasul al 4-lea)
De darul înţelepciunii plin fiind Apostolul lui Hristos
şi adevărată slugă întru pocăinţă, a grăit:
Tu eşti Dumnezeul meu şi Domnul!
Viaţa

Apostolul Toma s-a născut în Pansada, un oraş galileean şi a fost pescar. Auzind vestea cea bună a lui Iisus Hristos, el a lăsat totul în urma sa şi l-a urmat pe Mântuitorul.

În conformitate cu Sfânta Scriptură, Sfântul Apostol Toma nu a crezut relatările celorlalţi ucenici despre Învierea lui Iisus Hristos: "Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede" (Ioan 20:25).

În a opta zi de la Înviere, Domnul s-a arătat Apostolului Toma, aflat împreună cu ceilalţi, şi i-a arătat rănile sale. "Domnul meu şi Dumnezeul meu," a strigat Apostolul (Ioan 20:28). "Toma, fiind odată mai slab în credinţă faţă de ceilalţi apostoli," spune Sfântul Ioan Gură de Aur, "prin Harul lui Dumnezeu, a trudit cu mai mult curaj, cu mai mult zel şi fără odihnă decât toţi ceilalţi, astfel încât a propovăduit aproape peste tot pământul, netemându-se să ducă Cuvântul lui Dumnezeu popoarelor sălbatice."

Unele icoane care descriu acest eveniment se numesc "Toma necredinciosul." Acest lucru este incorect. În greceşte, inscripţia se citeşte "Atingerea lui Toma." În slavonă se numeşte "Încredinţarea lui Toma." Când Sfântul Toma a pipăit rana de Viaţă dătătoare a Domnului, el nu a mai avut nici un fel de îndoială.

În conformitate cu Tradiţia Bisericii, Sfântul Apostol Toma a înfiinţat Bisericile Creştine din Palestina, Mesopotamia, Parţia, Etiopia şi India. Propovăduirea Evangheliei i-a adus moarte de mucenic. Pentru că i-a convertit pe fiul şi pe soţia guvernatorului oraşului indian Meliapur (Melipur), Sfântul Apostol a fost întemniţat, torturat, şi în final, fiind străpuns cu cinci suliţe, el s-a dus la Domnul. O parte din moaştele Sfântului Apostol Toma sunt în India, în Ungaria şi la Muntele Atos. Numele Apostolului Toma este asociat cu icoana Arabă a Maicii Domnului (6 septembrie).

Sursa: http://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Toma

Numele Toma înseamnă “geamănul”. A fost unul dintre cei doisprezece apostoli şi provenea din Galilea. Sofronie (nu este vorba de faimosul Patriarh al Ierusalimului – din secolul 7, sărbătorit în 11 martie, ci de un prieten al lui Ieronim), citat şi de Ieronim, spune că sfîntul Toma a propovăduit parţilor, perşilor, mezilor, hircanianilor, bacrianilor şi altor naţii vecine cu acestea. În conformitate cu Heracleon, apostolul Toma a adormit întru Domnul firesc, fără să sufere martiriul; alte scrieri menţionează că a suferit mucenicia la Meliapur. Sfîntul Ioan Gură de Aur spunea că mormîntul apostolului era la Edesa, în Siria, de unde este posibil ca sfintele sale moaşte să fii fost transferate în India în secolul patru. Traducere E.T. după http://www.iconograms.org/sig.php?eid=230

Acatistul sfîntului apostol Toma

Niciun comentariu: