luni, 22 septembrie 2008

sfintul prooroc Iona

Proorocul Iona, fiul lui Amati, din oraşul Geth-hopher (Cartea Regilor 4, 14:25) a fost din tribul lui Zabulon; a proorocit în timpul perioadei cuprinse între anii 838-810 î.H. Dumnezeu i-a poruncit să meargă la Ninive, măreţul oraş asirian, şi să anunţe că distrugerea lui este eminentă din cauza păcatelor poporului ce locuia acolo. Dar el, ca un prooroc ce ştia milostivirea lui Dumnezeu, s-a temut că, dacă le va propovădui aceasta, ninivitenii se vor pocăi; că, Dumnezeu, acceptîndu-le căinţa, datorită dragostei pe care o poartă omului, nu va duce la bun sfîrşit ameninţările; şi că, va fi etichetat ca profet mincinos. De aceea, nu a ascultat porunca dumnezeiască, a urcat pe o corabie şi a plecat în altă parte. Totuşi, furtuna înspăimîntătoare -pornită dintr-o dată - şi descoperirea neascultării sale, au făcut ca marinarii să îl arunce în mare. Din pronie divină, a apărut atunci un monstru marin, care l-a înghiţit. Timp de trei zile şi trei nopţi, Iona a stat în burta chitului şi s-a rugat, spunînd cuvintele: Strigat-am către Domnul în strâmtorarea mea, şi El m-a auzit” (Iona 2:3). Marele peşte l-a aruncat pe Iona pe pămînt uscat şi din nou a auzit porunca lui Dumnezeu. De această dată, a mers şi a propovăduit spunînd: “ în trei zile Ninive va fi distrusă”. Tot poporul s-a înfricoşat şi a început să se căiască. Au început să postească şi cel mare, şi cel mic, şi pruncii de la sîn, dar şi animalele iraţionale, astfel încît, au găsit milă la Dumnezeu şi au alungat mînia Lui.

Cartea de proorocii a lui Iona este împărţită în patru capitole şi este plasată pe locul 5 între cele 12 cărţi mici ale profeţilor Vechiului Legămînt. Cele trei zile pe care Iona le-a petrecut în burta peştelui semnifică imaginea înmormîntării de trei zile a Mîntuitorului nostru şi Învierea la Viaţă. „Iar El, răspunzând, le-a zis: Neam viclean şi desfrânat cere semn, dar semn nu i se va da, decât semnul lui Iona proorocul. Că precum a fost Iona în pântecele chitului trei zile şi trei nopţi, aşa va fi şi Fiul Omului în inima pământului trei zile şi trei nopţi” (Evanghelia după Matei 12: 39-40).

Numele Iona înseamnă porumbel.

Traducere Eufemia Toma după http://www.iconograms.org/sig.php?eid=213

Niciun comentariu: