luni, 25 iunie 2012

Vorbește-i soției așa
Cu mult har să grăiești către ea: „Eu, dragă copilă, te-am luat să-mi fii tovarășă în viață și mi te-am făcut părtașă la misiunea cea mai înaltă și mai trebuincioasă: nașterea de prunci și întemeierea casei. Iată ce aștept de la tine.”  

Înainte de a-i cere orice, spune-i cât o iubești. Nimic nu-l pregătește pe cel ce te ascultă să primească cele spuse mai bine decât conștiința că i se vorbește cu multă dragoste.

Cum îi vei arăta dragostea? Dacă-i vei zice: „Puteam lua pe multe, și mai înstărite și de neam strălucit, dar n-am fost atras de ele, ci te-am iubit pe tine și purtarea ta: modestia, bunăcuviința și cumințenia ta. De aceea, uitând toate acestea, am alergat după virtutea sufletului tău, care pentru mine e mai de preț decât tot aurul.

Eu pun dragostea ta mai presus de toate și nimic nu mi-ar fi mai greu să îndur decât să pierd bunăvoința ta. De-ar trebui să pierd totul și să ajung sărac lipit pământului (lit. mai sărac decât Iros), să îndur cele mai cumplite primejdii și să rabd orice, toate îmi sânt ușoare și lesne de îndurat câtă vreme ești alături de mine. Și copiii mi-i voi dori numai dacă tu-mi ești binevoitoare și mă iubești. Rogu-mă ca și tu să simți la fel.”

Apoi să adaugi și cuvintele Apostolului, cum că Dumnezeu Însuși voiește ca legătura dragostei să se înfiripe între noi. Arată-i că îți face mare bucurie să fii cu ea și că pentru dânsa preferi să stai acasă decât să pleci în oraș. Și cinstește-o mai presus decât toți prietenii, ba chiar copiii pe care ți i-a născut să-ți fie dragi tot pentru ea. 

Dacă face ceva bine, laud-o și te minunează. Dacă i se întâmplă să facă vreo prostie sau, ca oricărei tinere, să greșască, sfătuiește-o și adu-i aminte cum trebuie procedat.

După ce va fi înțeles toate acestea, spune-i că nu e nevoie de bogăție și de lux la voi acasă, arată-i frumusețea care vine din cumpătare și sobrietate și învaț-o mereu cele ce sânt de folos.     

Sf. Ioan Gură de Aur, Tâlcuire la Epistola către Efeseni, XX, 8 (PG 62, 146) - Traducere de Marius Ivașcu după:

Μετὰ πολλῆς μέντοι χάριτος λέγειν πρὸς αὐτήν· Ἡμεῖς, ὦ παιδίον, τοῦ βίου σε κοινωνὸν ἐλάβομεν καὶ εἰσηγάγομεν ἐν τοῖς τιμιωτέροις καὶ ἀναγκαιοτέροις ἡμῖν κοινωνήσουσαν, ἐν παιδοποιίᾳ, καὶ οἰκίας προστασίᾳ. Τί οὖν δή σε παρακαλοῦμεν;

Μᾶλλον δὲ πρὸ τούτου τὰ τῆς ἀγάπης διαλέγου· οὐδὲν γὰρ οὕτω συμβάλλεται πρὸς τὸ πεῖσαι τὸν ἀκούοντα δέξασθαι τὰ λεγόμενα, ὡς τὸ μαθεῖν, ὅτι μετὰ πολλῆς τῆς ἀγάπης λέγεται.

Πῶς οὖν δείξειςτὴν ἀγάπην; Ἂν εἴπῃς, ὅτι Πολλὰς ἐνὸν λαβεῖν, καὶ εὐπορωτέρας καὶ γένουςλαμπροῦ, οὐχ εἱλόμην, ἀλλὰ σοῦ καὶ τῆς σῆς ἠράσθην ἀναστροφῆς, τῆς κοσμιότητος,τῆς ἐπιεικείας, τῆς σωφροσύνης. Διὸ ταῦτα ἀφεὶς, ἐπὶ τὴν τῆς σῆς ἀρετὴν ἦλθονψυχῆς, ἣν παντὸς προτιμῶ χρυσίου.

Ἐγὼ πάντων τὴν σὴν ἀγάπην προτίθημι, καὶ οὐδὲν οὕτω μοι δύσκολον οὐδὲ ἐπαχθὲς, ὡς τό ποτε διενεχθῆναι πρὸς σέ· κἂν πάντα ἀπολέσαι δέῃ, κἂν Ἴρου πενέστερον γενέσθαι, κἂν κινδύνους ὑποστῆναι τοὺς ἐσχάτους, κἂν ὁτιοῦν παθεῖν, ἐμοὶ πάντα οἰστὰ καὶ φορητὰ, ἕως ἂν τὰ πρὸς σὲ εὖ μοι διακέηται· καὶ τὰ παιδία μοι ποθεινὰ τότε ἔσται, ἕως ἂν εὐνοϊκῶς πρὸς ἡμᾶς διακειμένη ᾖς. Δεήσει δὲ καὶ σὲ ταῦτα ποιεῖν.

Εἶτα παραμίγνυε καὶ τὰ ἀποστολικὰ ῥήματα, ὅτι οὕτως ὁ Θεὸς βούλεται τὴν εὔνοιαν ἡμῖν συγκεκροτῆσθαι. Ἐνδείκνυσο δὲ τὴν πρὸς αὐτὴν συνουσίαν πολλοῦ τιθέμενος, καὶ μᾶλλον ἐπὶ τῆς οἰκίας εἶναι βουλόμενος δι' αὐτὴν, ἢ ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς· καὶ πάντων τῶν φίλων προτίμα, καὶ παίδων τῶν ἐξ αὐτῆς, καὶ αὐτὰ δὲ διὰ ταύτην φιλείσθω παρὰ σοῦ.

Ἂν ἀγαθόν τιπράξῃ, ἐπαίνει καὶ θαύμαζε· ἂν ἄτοπόν τι καὶ οἷον νεανίσι συμβαίνει, παραίνεικαὶ ὑπομίμνησκε. Ἄνω καὶ κάτω χρημάτων κατηγόρει καὶ πολυτελείας, καὶὑποδείκνυε τὸν κόσμον τὸν ἀπὸ τῆς κοσμιότητος καὶ ἀπὸ τῆς σεμνότητος, καὶδίδασκε διηνεκῶς τὰ συμφέροντα.

Niciun comentariu: