miercuri, 20 iunie 2012

Distanța nu contează în dragoste


FotO: trilulilu

Să fim înțelepți în căutarea și păstrarea fidelității conjugale.

Dacă doi soți se iubesc, oricât de mare ar fi depărtarea care îi separă, chiar dacă bărbatul pleacă în călătorii, nicio distanță, nicio absență nu le micșorează dragostea dintreolaltă. Aceeași lege îi unește, fie că sânt împreună sau nu; aceeași legătură a firii garantează drepturile iubirii între soți, fie că sânt aproape sau departe unul de altul. Același jug al binecuvântării unește grumazii amândurora, chiar dacă unul din ei pleacă la mari depărtări, fiindcă nu pe grumazul trupului, ci pe al minții au primit jugul harului.   

Tu, bărbate, lasă la o parte trufia inimii și asprimea purtărilor când te întâmpină cuminte nevasta: alungă indignarea, când blânda soție te cheamă la dragoste. Nu-i ești stăpân, ci soț: nu ți-a fost hărăzită roabă, ci soție. Dumnezeu a vrut să fii povățuitor, nu tiran sexului slab. Întoarce-i purtarea de grijă, răspunde cu bunăvoință dragostei ei. Ești dur din fire? Trebuie să-ți șlefuiești purtarea în vederea căsătoriei și, din cinstire pentru unirea dintre voi, să renunți la sălbăticia din tine. 

Nu căutați, bărbaților, așternutul altor femei; nu uneltiți pentru împreunări străine. Gravă este curvia și insultă adusă firii. Doi a făcut Dumnezeu la început, pe Adam și pe Eva, adică bărbat și femeie, iar pe femeie a făcut-o din coasta lui Adam. Și le-a poruncit amândurora să fie un singur trup și să viețuiască într-ún duh.

De ce să tai trupul cel unu și să împarți același duh? E păcat împotriva firii. 

Sf. Ambrozie al Milanului, Hexaemeron - Cele șase zile ale creației, V, 7 (PL 14, 213) - Traducere de Marius Ivașcu după:

Simus astuti circa quaerenda et servanda coniugia.

Et si ii qui longinquis fuerant ortus sui tempore regionibus separatiinter se convenerint, et si vir ad peregrina contenderit, nulla longinquitas,nulla absentia complacitam minuat caritatem. Eadem lex praesentes absentesqueconnectit: idem naturae vinculum inter distantes et consistentes coniugalis caritatisiura constrinxit: eodum iugo benedictionis utriusque colla sociantur, etiam sialter obeat separatarum regionum longa divortia; quia non corporis cervice, sedmentis, iugum gratiae receperunt.

Sed etiam tu, vir, depone tumorem cordis, asperitatem morum, cum tibisedula uxor occurrit: propelle indignationem, cum blanda coniux ad caritatemprovocat. Non es dominus, sed maritus: non ancillam sortitus es, sed uxorem.Gubernatorem te Deus voluit esse sexus inferioris, non praepotentem. Reddestudio vicem, redde amori gratiam. Habes naturalem rigorem: debes temperare eumcontemplatione coniugii, et reverentia coniunctionis deponere animi feritatem.

Nolite quaerere, viri, alienum thorum, nolite insidiari alienae copulae.Grave est adulterium, et naturae iniuria. Duos primum Deus fecit, Adam et Evam,hoc est, virum et uxorem, et uxorem, de viro, hoc est, de costa Adam; et iussitambos esse in uno corpore, et in uno spiritu vivere.

Quid unum separas corpus, unum dividis spiritum? Naturae adulterium est.

Niciun comentariu: