miercuri, 27 iunie 2012

Să pregătim două mese


Când vă întoarceți acasă, după masa trupească, puneți și masa cea duhovnicească a Cuvântului lui Dumnezeu.


Bărbatul să spună câte ceva din cele ce s-au rostit aici. Să asculte femeia, să învețe și copiii. Casa fiecăruia să se facă biserică.

Oare nu ești răspunzător pentru mântuirea copiilor tăi? Nu vei da seamă pentru felul în care au crescut?

Precum noi, păstorii turmei, vom da seamă pentru sufletele voastre, la fel și capii familiilor vor trebui să răspundă înaintea lui Dumnezeu pentru toți cei din casa lor.

Sf.Ioan Gură de Aur, Tâlcuiri la Facere, II, 6 (PG 53) - Traducere de Marius Ivaşcu după:

Mετὰ τῆς αἰσθητῆς τραπέζης, ἐπειδὰνἐντεῦθεν ἐξέλθητε, παρατίθετεκαὶ τὴν πνευματικὴν τράπεζαν.Καὶ λεγέτω μέν τινα τῶν ἐνταῦθα λεχθέντων ὁἀνήρ· ἀκουέτω δὲ ἡγυνὴ, μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ παῖδες, διδασκέσθωσαν δὲ καὶ οἱ οἰκέται,καὶ ἐκκλησία λοιπὸν γενέσθω ἡ οἰκία.

2 comentarii:

adriana spunea...

Ce bine ar fi dac fiecare casa ar deveni omica biserica in loc de un mic cinematograf

matuşka Eufemia spunea...

hi-hi-hic (:
ce bine ti-a iesit zicerea asta ~eufemistica~ (;