joi, 7 iunie 2012

Veselește-te de soțul tău


SursA FotO: OrthPhoto.net

(În timpul Slujbei Cununiei se aduce un pahar cu vin pe care preotul îl binecuvintează.)

Dumnezeule, Cela ce toate le-ai făcut cu puterea Ta, şi ai întărit lumea, şi ai înfrumuseţat cununa tuturor celor făcute de Tine, şi acest pahar obștesc pre care l-ai dat celor ce se unesc prin unirea nunţii, binecuvintează-l cu binecuvântare duhovnicească.

(Preotul le dă mirilor să bea din potir de trei ori și împreună cu nașii înconjoară de trei ori masa din mijlocul bisericii.)

Isaie dănţuieşte, Fecioara a avut în pântece, şi a născut fiu pre Emanuil, pre Dumnezeu şi omul; Răsăritul este numele Lui; pre Carele mărindu-l, pre Fecioara o fericim.

Sfinţilor Mucenici, care bine v-aţi luptat, şi v-aţi încununat, rugaţi-vă Domnului să se miluiască sufletele noastre.

(Preotul ia cununa de pe capul mirelui.)

Mărit să fii, mire, ca Avraam, şi binecuvântat să fii ca Isaac, şi să te înmulţeşti ca Iacov, umblând în pace, şi lucrând întru dreptate poruncile lui Dumnezeu.

(Apoi ia cununa miresei.)

Şi tu, mireasă, mărită să fii ca Sara şi să te veseleşti ca Reveca, şi să te înmulţeşti ca Rahila, veselindu-te cu bărbatul tău, păzind hotarele legii, că aşa a binevoit Dumnezeu.

Dumnezeule, Dumnezeul nostru, Carele ai venit în Cana Galileii, şi nunta de acolo o ai binecuvântat, binecuvintează şi pre robii Tăi aceştia, care prin pronia Ta s-au însoţit prin unirea nunţii; binecuvintează intrările şi ieşirile lor; înmulţeşte întru bunătăţi viaţa lor; primeşte cununile lor în Împărăţia Ta, păzindu-i neîntinaţi, neprihăniţi şi neasupriţi în vecii vecilor.


Binecuvântarea paharului obștesc în ritul bizantin (cf. A. Raes, Le mariage dans lesÉglises d’Orient, Chevetogne, 1958, p. 66) - Traducere de Marius Ivașcu

Niciun comentariu: