miercuri, 6 iunie 2012

Creșteți și vă înmulțiți, umplețipământul și-l stăpâniți pre elSursA FotO: OrthPhoto.net

Doamne, Dumnezeul nostru, Ziditorule a toate, Tu l-ai făcut pre om din țărână, i-ai dat ajutor potrivit pe femeia plăsmuită din coasta sa și i-ai unit în taina căsătoriei ca să trăiască împreună și să sporească neamul omenesc. Tu le-ai zis: „Creșteți și vă înmulțiți, umpleți pământul și-l stăpâniți pre el”(Fac. 1, 28).

Cel ce ești bun și de-oameni-iubitor, binecuvintează însoțirea robilor Tăi aceștia care se căsătoresc după voia Ta.

Binecuvântează-i și îi înmulțește ca pe Părinții noștri, Avraam, Isaac și Iacov, pe care i-ai binecuvântat. Binecuvântează-i ca pe Avraam și pe Sara. Înalță-i ca pe Isaac și Reveca. Înmulțește sămânța lor precum ai înmulțit turmele lui Iacov. Proslăvește-i cum ai proslăvit pe Iacov în Egipt. Dă-le rod bun precum ai dat Anei și lui Elcana pe credinciosul Samuil, prorocul Tău. Învrednicește-i de cercetarea Sfântului Tău Înger, cum i-ai învrednicit pe Zaharia și Elisaveta, cărora le-ai rânduit să zămislească pe cel mai mare dintre cei născuți din femeie, pe Ioan, Înainte-mergătorul Unuia-Născut Fiului Tău. 

Doamne, Tu ai binecuvântat și pe Ioachim și pe Ana din care s-a născut chivot duhovnicesc, Maria de-Dumnezeu-Născătoarea. Întru ea Fiul Tău S-a făcut trup, a venit în lume și a binecuvântat nunta din Cana Galileii.

Binecuvintează și pe robii Tăi aceștia care acum se însoțesc. Dă-le prisosul binecuvântării Tale, dă-le înțelepciune și sănătate. Fă-i un trup și un duh, uniți în buna cinstire și evlavie, și-i învrednicește de binecuvântarea Ta, ca să preamărească Sfântul Tău Nume, pe Unul-Născut Fiul Tău și pe Duhul Sfânt, acum și în veci.

Binecuvântarea cununiei în ritul copt (cf. A. Raes, Le mariage dans les Églises d’Orient, Chevetogne, 1958, p. 36) - Traducere de Marius Ivașcu

Niciun comentariu: