miercuri, 6 iunie 2012

Cu puterea Crucii


SursA FotO: OrthPhoto.net

Doamne, Dumnezeule veșnice, Tu unești două făpturi osebite și neasemănătoare și le faci una, legându-le cu legătură nedezlegată. Tu ai binecuvântat pe Isaac și pe Reveca și i-ai arătat moștenitori făgăduințelor Tale înmulțind ca nisipul de pe țărmul mării norodul ce s-a născut dintr-înșii.

Și acum, Dumnezeule bun și îndurător, binecuvintează pe robul Tău acesta și pe roaba Ta, pe care i-ai răscumpărat. Povățuiește-i cu sfințenia Ta; fă-i să umble pe căile dreptății Tale, săvârșind ceea ce este bineplăcut înaintea Ta; fă-i să viețuiască în veacul acesta ascultând porunca Ta, până ce vor vedea pe fiii lor și pe fiii fiilor lor, iar în veacul ce va să fie fă-i să moștenească bunătățile nestricăcioase și cununile neveștejite.

Doamne Dumnezeule, Tu ai ales dintre neamuri Biserica Ta sfântă ca să Ți-o faci mireasă și i-ai dăruit cunună Sfânta Cruce cea pururi biruitoare. Tu aduni laolaltă pe toți cei risipiți pretutindenea și îi unești cu legăturile nedezlegate ale legământului Tău. Tu i-ai binecuvântat pe Patriarhi și i-ai arătat moștenitori ai făgăduințelor Tale.

Binecuvintează acum pe robul Tău acesta și pe roaba Ta cu puterea Crucii Tale, Cel ce ești milostiv și de-oameni-iubitor, Căruia se cuvine slava și puterea și cinstea, acum și în veci. Amin.

Binecuvântarea Mirilor cu Crucea înritul armean (cf. A. Raes, Le mariage dans les Églises d’Orient, Chevetogne, 1958, p. 84) - Traducere de Marius Ivașcu 

Niciun comentariu: