duminică, 10 iunie 2012

Cununa lui Dumnezeu pe creștetul tău
Dumnezeu a încununat pământul cu flori felurite;
Domnul a încununat cerul cu aștri strălucitori –  cu soarele, cu luna și cu mulțime de stele;
Dumnezeu a încununat împărați, proroci, preoți și sfinți mucenici; 
Domnul a încununat uscatul cu marea: binecuvinteze și aceste cununi cu binecuvântarea Sa cerească, pentru rugăciunile Mariei, de-Dumnezeu-Născătoarea, și ale tuturor sfinților.  (Așezând cununa pe capul mirelui:)
Domnul Dumnezeu care i-a încununat pe Patriarhi cu cununa dreptății și a încununat și înălțat pe împărați, să caute către viața ta cu milostivire; iar dreapta Sa plină de îndurare să te încununeze ca pe Avraam, Isaac și Iacov. Și întrucât ai venit la Biserică căutând împăcare și ajutor, dea ție Domnul harul Său îndurător, ierte ție toate greșalele și scăpătările tale, să te păzească și să te ajute acum și în veci.
(Așezând cununa pe capul miresei:)
Dumnezeu care a încununat sfintele femei și le-a binecuvântat pe Sara, Reveca și Rahila, să te binecuvinteze cu dreapta dumnezeirii Sale, să-Și reverse îndurarea asupra mădularelor tale și să te împodobească cu cununa slavei. Să fii în Biserică viță blagoslovită care aduce roadă duhovnicească. Dea ție Domnul și bărbatului tău desfătare întru pace și dragoste întreolaltă și să vă dea copii, pentru rugăciunile de-Dumnezeu-Născătoarei și ale tuturor sfinților.

Iar Biserica ce v-a încununat pe amândoi, preoții, poporul care s-a rugat pentru voi, bătrâni și tineri, tineri și fecioare, cei căsătoriți și însoțitorii voștri, toți cei adunați aici cu voi, să-și înalțe glasurile către Domnul și să-I dea slavă.

Traducere de Marius Ivașcu după Binecuvântarea cununilor în ritul maronit (cf. A. Raes, Le mariage dans les Églises d’Orient, Chevetogne, 1958, p. 148)

Niciun comentariu: