sâmbătă, 20 decembrie 2008

din apoftegmele sfîntului Ioan din Kronstadt (1829-1908)

TROPARUL SFÂNTULUI IOAN

Toată grija cea lumească lepădând, cu un glas să lăudăm pe cel ce este lumină călăuzitoare pământului Rusiei şi lumii întregi, pe preotul Ioan, bunul păstor, care ne-a arătat nouă strălucitorul chip al vieţuirii în Hristos, şi pe pământ fiind, de duhul rugăciunii s-a aprins, şi de la Domnul îndoit dar de tămăduire a dobândit. Cu ale lui sfinte rugăciuni, întru credinţă să ne întărească pe noi Hristos, şi fii neclintiţi ai Bisericii să ne arate, spre mântuirea sufletelor noastre!

casa în care a locuit sfîntul Ioan în Kronstadt - exterior. Am primit aceste 2 fotografii de la o prietenă întru Hristos,care a avut bucuria de a merge în pelerinaj de mai multe ori în Kronstadt. Şi îi mulţumesc pentru că ni le-a dăruit.

interior

APOFTEGME ALE SFÎNTULUI IOAN CARE M-AU ÎNTĂRIT ŞI AJUTAT DE MULTE ORI:

1. „Uneori, printr-o stare sufletească impură, sumbră, copleşită de răutate Îl hulim pe Dumnezeu. Hulim pe Tatăl, hulim Cuvântul şi pe Dumnezeu Atotsfânt, Mângâietorul. Dimpotrivă, când suntem într-o bună dispoziţie sufletească, capabili să aducem şi altora linişte cu cuvântul, Îi slăvim prin aceasta pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfânt Mângâietorul. „Putem să mângâiem şi noi pe cei care se află în tot necazul, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu”(2 Corinteni 1, 4).

2. „Când îţi faci semnul Crucii crezi şi adu-ţi aminte mereu că pe Cruce sunt pironite şi păcatele tale. De se întâmplă să cazi în păcat, osândeşte-te pe tine îndată, cu sinceritate, fă asupră-ţi semnul Crucii şi spune: „Doamne, Tu Care ai pironit pe Cruce păcatele noastre, pironeşte pe Crucea Ta şi păcatul în care am căzut acum şi miluieşte-mă după mare mila Ta (Psalmul 50, 1).Curăţa-te-vei atunci de păcatul tău”.

3. „Fii convins că Dumnezeu îţi stă aproape când te rogi, în aşa chip încât să-I simţi prezenţa nu numai cu mintea şi cu inima, ci şi cu buzele şi cu limba. Aproape este de tine cuvântul, în gura şi în inima ta ( Romani 10, 8). Cuvântul, adică Dumnezeu”.

4. „Şi mai crezi încă ceva, din toată inima: că toţi oamenii alcătuim un singur trup (ca fraţi) şi că Dumnezeu Cel Atotbun, Atotputernic, Izvorul Cel nesecat înseamnă pentru noi totul. Cu toate acestea, în toţi poate lucra şi lucrează diavolul, vrăjmaşul neamului omenesc. Răul pe care ni-l provoacă trebuie biruit cu binele, cu răbdarea, cu blândeţea, cu îngăduinţa”.

5. „Patimile, ca nişte aprigi hăitaşi, nu ne scapă urma; profitând de atracţia noastră faţă de cele pământeşti, nu trece zi să nu ne îndemne să lucrăm împotriva lui Dumnezeu şi a adevăratului nostru bine, făcând pe placul satanei”.

6. „Sunt neputincios şi sărac, puterea mea este Dumnezeu. Această convingere socot că este înaltă înţelepciune, care mă face fericit... După trup sunt pământ şi cenuşă, dar sufletul meu viază şi îşi găseşte pacea numai în Dumnezeu. El îmi este lumina minţii, tăria inimii. Eu singur nu însemn nimic”.

7. „Roagă-te Domnului în fiecare zi, dimineaţa şi seara, pentru odihna răposaţilor tăi, moşi, strămoşi, părinţi şi fraţi, ca să trăiască în tine gândul morţii şi să nu se stingă nădejdea în viaţa viitoare, după moarte; să se smerească în fiecare zi duhul tău, la gândul că viaţa este trecătoare”.

8. „După cum în cea mai mică particulă din trupul şi sângele lui Hristos se află Hristos întreg, asemenea în fiecare gând şi cuvânt bun stă Hristos întreg”.

Din cartea „Viaţa mea în Hristos”, Sfântul Ioan de Kronstadt, trad. Boris Buzilă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005

Mai multe date despre activitea pastorală, scrierile duhovniceşti şi vieţuirea creştină a sfîntului găsiţi pe blogul dedicat memoriei acestuia:

ioandekronstadt.wordpress.com/

Dar şi pe
http://www.razbointrucuvant.ro/2008/12/19/20-decembrie-centenarul-adormirii-unui-mare-sfant-preot-de-mir-ioan-de-kronstadt/


2 comentarii:

π. Γεώργιος spunea...

DOAMNA AJUTA.SUNT PAR GEORGIOS DIN CORFU.VREAU SA VA INTREB DACA POT PUBLICA POZA CASEI SF IOAN PE BLOGUL MEU\MULTUMESC

matuşka Eufemia spunea...

Blagosloviti, parinte! Sigur ca puteti. Dupa cum am spus,am primit si eu fotografiile de la o prietena,asa ca dar din dar se face raiul :)