sâmbătă, 8 noiembrie 2008

soborul arhanghelilor Mihail şi Gabriel cu puterile netrupeşti: Rafael, Uriel, Salafiel, Iegudiel şi Barahiel

Toţi îngerii, aşa cum spune sfîntul apostol Pavel, sînt duhuri slujitoare trimise ca să slujească celor care vor fi moştenitorii mîntuirii (Evrei 1:14). Cînd Dumnezeu a împărţit moştenirea popoarelor şi cînd a împărţit pe fiii lui Adam, a statornicit hotarele între neamuri după numărul îngerilor Lui (Deuteronom 32:8); şi, în timp ce un înger este trimis pentru a proteja fiecare neam ca un întreg, un alt înger este trimis pentru a proteja pe fiecare creştin, în mod individual. Dumnezeu le porunceşte îngerilor să îi păzească pe oameni în toate căile lor; “Nu vor veni către tine rele şi bătaie nu se va apropia de locaşul tău… Pe mâini te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău” (Psalmi 90:10-12). Îngerii văd neîncetat faţa lui Dumnezeu în Rai, îi cîntă întreitul imn "Sfînt, sfînt, sfînt este Domnul Savaot, plin este tot pămîntul de slava Lui!" şi mijlocesc pentru noi în faţa Celui PreaÎnalt, bine ştiut fiind că se bucură atunci cînd un păcătos se căieşte (Isaia 6:2-3; Matei 18:10; Luca 15:7). Cu alte cuvinte, ei Îl slujesc pe Dumnezeu în atît de multe feluri pentru folosul nostru, încît paginile Sfintei Scripturi sînt pline cu povestiri despre ei. Din această cauză, Biserica noastră Ortodoxă îi cinsteşte pe aceşti preoţi divini, protectorii şi păzitorii noştri, sărbătoriţi astăzi în sinaxă. De aceea, ne adunăm şi noi şi îi sărbătorim cu cîntări, mai ales pe arhanghelii Mihail şi Gabriel, care sînt menţionaţi cu numele în Sfînta Scriptură. Numele Mihail înseamnă “Cine este ca Dumnezeu?” şi Gabriel înseamnă “Dumnezeu este puternic”. Numărul îngerilor nu este definit în Sfînta Scriptură. Daniel spune că “mii şi mii Îi slujeau şi miriade şi miriade stăteau înaintea Lui” (Daniel 7:10). Dar, toţi sfinţii îngeri sînt împărţiţi în 9 cete îngereşti care sînt numite Scaune, Domnii, Începătorii, Stăpînii, Puteri, Heruvimi, Serafimi, Arhangheli şi Îngeri.

Traducere E.T. după http://www.iconograms.org/sig.php?eid=279

Toate puterile cereşti: Scaunele, Domniile, Începătoriile, Stăpîniile, Puterile, Heruvimii, Serafimii, Arhanghelii şi Îngerii, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul! (din Rugăciunile de seară)Niciun comentariu: