marți, 10 iulie 2012

Familia mai presus de familie
„Muma mea și frații mei sânt aceștia, cari aud cuvântul lui Dumnezeu și-lfac” (Lc. 8, 21). Învățătorul care se dă pe Sine pildă celorlalți și careporuncește, împlinește El însuși poruncile Sale. 

Fiindcă avea să le spunăcelorlalți că cel ce nu va lăsa pe tatăl său și pe mama sa nu este vrednic deFiul lui Dumnezeu, se supune cel dintâi El însuși acestui principiu: nu pentrucă ar refuza respectul datorat mamei – tot porunca Lui e ca cel ce nu-șicinstește tatăl sau mama cu moarte să moară (cf. Ex. 21, 17; Mt. 15, 14; Mc. 7,10) – , ci întrucât se știe dator mai mult tainelor Tatălui decât dragosteiMaicii. 

Nu sânt lepădați cu obrăznicie părinții, ci ne învață că sânt mai sfintelegăturile care unesc mințile decât cele trupești.

Nici să nu socotească cineva călezează dragostea de părinți Cel ce împlinește porunca Legii: căci, de „va lăsaomul pe tatăl și pe muma sa și se va lipi de femeia sa, și vor fi doi întru untrup” (Fac. 2, 24), această taină se împlinește tocmai în Hristos și Biserică.De aceea, nu Și-a putut pune părinții înaintea propriului Trup.

Sf. Ambrozie al Milanului, Tâlcuiri la Evanghelia după Sf. Luca,VI, 36 (PL 15, 1678) - Traducere de Marius Ivaşcu după:

Mater et fratres mei hi sunt, qui verbum Dei audiunt, et faciunt. Moralismagister qui de se caeteris praebet exemplum, atque ipse praeceptor, ipse etiamsuorum exsecutor est praeceptorum.

Praescripturus enim caeteris quoniam qui non reliquerit patrem et matremsuam, non est Filio Dei dignus, sententiae huic primus ipse se subiicit: nonquo maternae refutet pietatis obsequia (ipsius enim praeceptum est, Qui nonhonoraverit patrem aut matrem, morte moriatur), sed quia paternis semysteriis amplius quam maternis affectibus debere cognoscat.

Neque tamen iniuriose refutantur parentes, sed religiosiores copulaementium docentur esse, quam corporum.

Nec putet aliquis offendiculum esse pietatis, ubi mandatum Legisimpletur: si enim relinquet homo patrem et matrem, et adhaerebit uxori suae, eterunt duo in carne una, recte sacramentum hoc in Christoservatur et Ecclesia. Et ideo parentes corpori proprio non potuit anteferre.