marți, 10 mai 2011

Icoana Deisis cu Sfintii Apostoli Natanael (Bartolomeu) si Simon Zilotul (Cananitul) se afla la intrarea in curtea Bisericii Ortodoxe din Cana Galileii. Acesti Sfinti sint socotiti drept ocrotitori ai localitatii, deoarece ei provin din ea.


Sfântul, slăvitul şi întru tot lăudatul Apostol Simon Zelotul a fost unul din cei Doisprezece Apostoli ai lui Iisus Hristos, fiind pomenit în Evanghelia după Matei 10, 2-4 dar şi în celelalte Evanghelii sinoptice. Prăznuirea lui se face în 10 mai.
Viaţa
Simon s-a născut în Cana Galileii şi a fost unul din cei Doisprezece Mari Apostoli. Conform unei vechi tradiţii, el ar fi fost mirele de la nunta din Cana Galileii, unde Hristos a prefăcut apa în vin (Ioan 2, 1-11). Ca urmare a acestui miracol, Sfântul Simon şi-a părăsit casa şi mireasa şi l-a urmat pe Hristos. După Pogorârea Duhului Sfânt, el a propovăduit Evanghelia în Mauritania, în Africa.
El şi-a încheiat activitatea misionară în Georgia, unde Sfântul Simon a fost torturat şi crucificat de păgâni în Abhazia.

Imnografie
Tropar (Glasul 3)

Apostole Sfinte Simon, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Condac (Glasul 2)
Pe cel ce cu tărie a pus învăţăturile înţelepciunii în sufletele credincioşilor, cu laudă să fericim toţi pe Simon de Dumnezeu grăitorul, că înaintea scaunului slavei acum stă, şi cu cei fără de trupuri se veseleşte, rugându-se neîncetat pentru noi toţi.

SursA: orthodoxwiki

Niciun comentariu: