duminică, 18 aprilie 2010

Hristos a înviat! de ziua femeii creştine


Rînduiala ceasurilor Sfintelor Paşti, ipacoi, glas 4:

"Venind mai înainte de zori cele ce au fost cu Maria şi găsind piatra răsturnată de pe mormînt, auzit-au de la Înger: Pentru ce-L căutaţi printre morţi, ca pe un om, pe Cel ce este întru lumina cea pururea fiitore? Vedeţi giulgiurile cele de îngropare:

Alergaţi şi vestiţi lumii că S-a sculat Domnul, omorînd moartea, că este Fiul lui Dumnezeu Cel ce mîntuieşte neamul omenesc!"

În această zi îmbrăţişez cu drag pe toate femeile purtătoare de mir, care Îl urmează şi Îl vestesc pe Hristos,
matuşka Eufemia

Niciun comentariu: