joi, 30 iulie 2009

din cartea "Singuri în faţa libertărţii" de părintele Savatie Baştovoi


"Pe lîngă nevoinţele noastre necesare, nevoinţele trupeşti, să avem întotdeauna, în primul rînd, această lucrare a inimii prin care ne socotim pe noi mai jos decît ceilalţi oameni, prin care să le dăm tuturor o şansă de mîntuire şi de legătură cu Dumnezeu, indiferent de viaţa pe care o duc, şi să ne vedem de ale noastre. Pentru că spune Apostolul Pavel: Ce ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Nici frigul, nici focul, nici înălţimea, nici adîncul, nici sabia, nici o idee măcar nu poate să ne despartă pe noi de dragostea lui Hristos! Cu atît mai mult cei care intră în viaţa noastră, de care pînă la urmă nu putem scăpa, pentru că asta este realitatea, nu trebuie să ne preocupe prea mult.

Trăim aici, în Arad, sau în altă parte, mergem la un anume serviciu şi avem acolo anumiţi colegi şi un anume patron. Nu căutăm alţii acum, pentru că nici alţii nu sînt mai buni. Ci căutăm să rezolvăm problema înăuntrul nostru, avînd în minte pe dreptul Iosif, pe Lot, pe Avraam şi pe sfinţii care s-au sfinţit în adunări, în imperii păgîne, fiind demnitari, fiind slugi ale unor stăpîni necredincioşi şi răi. Aşa şi noi, să căutăm în noi această lucrare sfinţitoare care ne eliberează de grija pentru toţi ceilalţi" (Din Cuvîntul rostit în Palatul Cultural din Arad - "Libertate şi ascultare în Biserică", 19 decembrie 2005 )

Niciun comentariu: