joi, 19 aprilie 2012

Fotografie de la Sfînta Liturghie

SursA FotO: http://frbenedict.blogspot.com/2012/03/divine-liturgy-photograph.html

Această fotografie a fost realizată în timpul Sfintei Liturghii, la o Biserică Ortodoxă din America. Atît preoții, cît și cel care a făcut fotografia nu au văzut nimic deosebit. Abia cînd filmul a fost developat, a fost vizibilă Lumina Dumnezeiască din Sfîntul Potir.

Prin pogorîrea Sfîntului Duh, pîinea și vinul se transformă în Trupul și Sîngele Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. Harul Sfintei Treimi este, de fapt, Lumina necreată sau energiile divine prin care Hristos Se împărtășește Bisericii și credincioșilor. De aceea, Trupul și Sîngele Dumnezeiesc răspîndesc și împărtășesc Lumina Dumnezeiască. La Sfînta Liturghie cîntăm: ”Am văzut Lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, Nedespărțitei Sfintei Treimi închinîndu-ne”.

Hristos a înviat!

Post Edit: Părintele Benedict, de pe blogul căruia am preluat această fotografie, a lăsat un comentariu prin care spune că fotografia a fost realizată în Europa, probabil în Rusia. Îi mulțumesc pentru această lămurire. Îmi cer iertare pentru că am înțeles greșit că ea ar fi fost făcută în America. Important însă e că ea există și nădăjduiesc să ne fie de folos tuturor.

4 comentarii:

Monisa spunea...

Minunată mărturie a faptului că în Sfântul Potir se află Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos!

Pentru cei care au încă îndoieli, cred că este o dovadă de netăgăduit, iar pentru cei care credem este o întărire în credinţa noastră.

Mulţumesc, stimată matuşka Eufemia!

matuşka Eufemia spunea...

cu drag (:

Anonim spunea...

As a clarification, this photograph was taken in Europe - probably in Russia - and not in the United States.

Christos a inviat!

matuşka Eufemia spunea...

Adevarat a inviat Domnul!
Hristos S-a inaltat!
Ok. Thank you! It was my misunderstanding.
Your blessing, father!