sâmbătă, 26 decembrie 2009

Hristos S-a născut!


Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce S-a născut pentru mîntuirea noastră, să vă dăruiască pace şi bucurie, sănătate şi iubire! Vă îmbrăţisez cu drag pe toţi cei care poposiţi pe acest blog, matuşka Eufemia :)

Deschideţi felicitarea aici.

duminică, 6 decembrie 2009

o icoană mai puţin cunoscută cu Sfîntul NicolaeAceastă icoană se află pictată în mozaic pe un perete al unei anexe care este situată în incinta Mănăstirii Sfinţilor Ioan Botezătorul şi Siluan Atonitul din localitatea Tolleshunt Knights - Essex, mănăstire fondată de cuviosul părinte Sofronie Saharov.

Icoana cinsteşte una dintre minunile mai puţin cunoscute ale Sfîntului Nicolae, petrecută în drumul lui spre Ţara Sfîntă:

"Părintele Nicolae s-a hotărît să meargă în Ţara Sfîntă, pentru a se închina la locurile unde şi-a petrecut viaţa pămîntească Domnul nostru Iisus Hristos. S-a urcat într-o corabie şi a plecat într-acolo.
Cînd corabia a ajuns aproape de Egipt, Părintele Nicolae le-a spus corăbierilor:
- Vifor mare se apropie şi vrăjmaşul vrea să scufunde corabia. Şi, într-adevăr, la scurt timp, s-a pornit o furtună năpraznică. Speriaţi, toţi cei de pe corabie au cerut ajutor Părintelui Nicolae:
- Sfinte al lui Dumnezeu, de nu ne vei ajuta cu rugăciunile tale către Dumnezeu, îndată corabia se va scufunda şi noi vom pieri.
- Puneţi-vă nădejdea în Dumnezeu şi rugaţi-vă, dragii mei, le-a spus Părintele Nicolae, el însuşi începînd cu sîrguinţă să ceară ajutor de la Dumnezeu. Şi îndată furtuna a încetat şi marea s-a liniştit.
Unul dintre corăbieri s-a suit, aşa cum era obiceiul cînd se îndrepta corabia, în vîrful catargului. Cînd a vrut să coboare, a alunecat de sus şi, căzînd în mijlocul corabiei, a rămas fără viaţă. Văzînd această nenorocire, Părintele Nicolae îndată a început a se ruga lui Dumnezeu. Şi atunci s-a întîmplat o minune: corăbierul s-a ridicat viu şi nevătămat, spre uimirea tuturor.
După această întîmplare, corabia s-a îndreptat în linişte spre destinaţie."

Fragment din cartea Sfîntul Ierarh Nicolae, Colecţia Sfinţii, prietenii lui Dumnezeu şi ocrotitorii copiilor, Editura Sfîntul Mina, 2007, Iaşi