joi, 3 iulie 2014

Sfântul Ioan Scărarul: Puțini își pot înfrâna limba clevetitoareMulta vorbire este catedra slavei deșarte, de unde se arată și se preamărește pe sine.

Multa vorbire este semnul ignoranței, ușa clevetirii, tovarășa glumelor proaste, complicea minciunii. 

Omoară umilința, aduce plictiseala, premerge somnului, risipește concentrarea, întunecă rugăciunea.

Tăcerea întru cunoștință este maica rugăciunii, slobozirea din robie, păzitoarea focului, supraveghetoarea gândurilor, straja pocăinței.  

Puțini sânt cei ce pot pune stavilă în calea apei; și mai puțini sânt cei ce pot pune frâu gurii nestăpânite.

Sf. Ioan Scărarul, Scara raiului, 11 (PG 88, 852)

pakistan flood 1

Πολυλογία ἐστὶ κενοδοξίας καθέδρα, δι᾿ ἧς ἑαυτὴν ἐμφανίζειν καὶ ἀναπομπεύειν πέφυκε.

Πολυλογία ἐστὶν ἀγνωσίας τεκμήριον, καταλαλιᾶς θύρα, εὐτραπελίας χειραγωγὸς, ψεύδους ὑπουργὸς, κατανύξεως διάλυσις, ἀκηδίας κλήτωρ, ὕπνου πρόδρομος, συννοίας σκορπισμὸς, φυλακῆς ἀφανισμὸς, προσευχῆς ἀμαύρωσις.

Σιωπὴ ἐν γνώσει· μήτηρ προσευχῆς, αἰχμαλωσίας ἀνάκλησις, πυρὸς φυλακὴ, λογισμῶν ἐπίσκοπος, σκοπὸς πολεμίων, πένθους δεσμωτήριον.

Ὀλίγων λίαν τὸ ὕδωρ ἄφρακτον κωλύειν· ὀλιγωτέρων δὲ στόμα ἀκρατὲς δαμάσαι.

Traducere din limba greacă: Marius Ivașcu