luni, 15 august 2011

Breviar patristic: Învață de la furnică, imită albina

SursA FotO

SursA FotO


Ἓν τὸ τοῦ Θεοῦ πρόσταγμα τὸ λέγον· Ἐξαγαγέτω ἡ γῆ θηρία καὶ κτήνη καὶ ἑρπετὰ, κατὰ γένος· καὶ διάφοροι φύσεις ἐκ μιᾶς τῆς γῆς γεγόνασιν ἑνὶ προστάγματι· πρόβατον ἡμερώτατον καὶ λέων σαρκοβόρος· καὶ διάφοροι ζώων ἄλογοι κινήσεις, μιμήσεις ἔχουσαι διαφόρων προαιρέσεων ἀνθρωπίνων·
ἵνα ἀλώπηξ μὲν δηλώσῃ τὸ ἐν ἀνθρώποις δολερὸν, ὄφις δὲ τῶν φίλων τοὺς ἰοβόλους, ἵππος δὲ χρεμετιστὴς τῶν νέων τοὺς ἀκολάστους. Μύρμηξ δὲ ὁ γοργώτατος, ἵνα διεγείρῃ τὸν ὀκνηρὸν, τὸν νωθρόν. Ὅταν γάρ τις ἀργὴν ἔχῃ τὴν νεότητα, τότε ὑπὸ τῶν ἀλόγων ζώων διδάσκεται, διελεγχόμενος ὑπὸ τῆς θείας γραφῆς λεγούσης· Ἴθι πρὸς τὸν μύρμηκα, ὦ ὀκνηρὲ, καὶ ζήλωσον ἰδὼν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ, καὶ γενοῦ ἐκείνου σοφώτερος. Βλέπων γάρ, φησιν, ἐκεῖνον ἑαυτῷ εὐκαίρως θησαυρίζοντα τὴν τροφὴν, μιμοῦ καὶ θησαύρισον σεαυτῷ καρποὺς ἔργων ἀγαθῶν εἰς τοὺς μέλλοντας αἰῶνας.
Καὶ πάλιν· Πορεύθητι πρὸς τὴν μέλισσαν καὶ μάθε, ὡς ἐργάτις ἐστὶ, πῶς ἄνθη παντοῖα περιτρέχουσα συντίθησί σοι πρὸς ὠφέλειαν τὸ μέλι· ἵνα καὶ αὐτὸς περιερχόμενος τὰς θείας γραφὰς, τῆς ἑαυτοῦ σωτηρίας περιδράξῃ, καὶ τούτων ἐμφορούμενος εἴπῃς· Ὡς γλυκέα τῷ λάρυγγί μου τὰ λόγιά σου· ὑπὲρ μέλι [καὶ κηρίον] τῷ στόματί μου.

Una este porunca lui Dumnezeu care zice: Să scoată pământul fiare și dobitoace și târâtoare, după felul lor (Fac. 1, 24). Și la acea unică poruncă s-au ivit din aceeași țărână diferite naturi: oaia cea preablândă și leul carnivor, și diferitele mișcări ale animalelor necuvântătoare care imită feluritele apucături omenești.
Așa vulpea vădește viclenia cea dintre oameni, șarpele - înțepăturile veninoase ale prietenilor, iar calul care nechează seamănă cu tinerii cei neastâmpărați. Furnica cea fără odihnă a fost făcută să-l trezească pe leneș și pe cel fără chef. Căci când cineva își risipește tinerețea în trândăvie, atunci este supus să învețe de la animalele necuvântătoare, fiind mustrat de Sfânta Scriptură care zice: Mergi la furnică, o leneșule! Și urmează văzând căile ei, și fii mai înțelept decât dânsa! (Pilde 6, 6) Căci zice, văzând-o pe aceea cum își strânge la vremea potrivită hrana, imit-o, adunându-ți roade de fapte bune pentru veacurile ce vor să vie.
Și iarăși: Mergi la albină și învață cât este de lucrătoare, cum alergând din floare în floare adună mierea pentru folosul tău; ca și tu, străbătând Dumnezeieștile Scripturi, să-ți culegi cu mâna ta mântuirea.
Încărcat asemenea lor, vei zice: Cât sânt de dulci gâtlejului meu cuvintele tale, mai mult decât mierea [și fagurele] gurii mele (Ps. 118/119, 103).

Sf. Chiril al Ierusalimului, Cateheze, IX, 13 (PG 33, 652) - Traducere din limba greaca Marius Ivascu